Osebni stečaj: dobro je vedeti …

0

V današnjem prispevku vas bomo podučili o tem, kaj je osebni stečaj, in vam zaupali, kaj je o njem dobro ali pa kar obvezno vedeti. Morda smo vas ujeli v tej fazi razmišljanja, nikakor pa ni slabo o teh stvareh na splošno vedeti nekoliko več. V resnici namreč nikoli ne veste, kaj vse vas čaka v prihodnosti.

Kaj je osebni stečaj?

Osebni stečaj je poseben postopek, ki prezadolženim fizičnim osebam omogoča, da lahko iz svojega premoženja v okviru svojih zmožnosti poplačajo upnike. V postopku stečaja lahko stečajnik sodišču predlaga, da jih oprosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v osebnem stečaju.

Pogoji za odpust obveznosti

V nadaljevanju vam navajamo vse pogoje, ki so potrebni za odpust obveznosti osebam, ki so v stečajnem postopku.

Če je stečajnik brezposeln, mora poskrbeti za aktivno iskanje zaposlitve. Stečajni dolžnik prav tako ne sme zapadati v nove dolgove, hkrati pa ni imel odpuščenih obveznosti v zadnjih 10 letih. Prav tako ni neodplačano ravnal s premoženjem v zadnjih 5 letih. Zanj mora veljati tudi, da ne sme biti pravomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano.

Kaj potrebujete za osebni stečaj?

Za osebni stečaj potrebujete kopijo osebnega dokumenta, bančne izpiske za zadnje tri mesece, dokazila o dolgovih, opomine in izvršbe, davčno številko, zadnje tri plačilne liste ter seznam premoženja (če ga imate), na primer seznam vozil, nepremičnin in podobno.

Druge koristne informacije o osebnem stečaju

Postopek osebnega stečaja traja od pol leta do največ pet let. Ko dobite sklep o osebnem stečaju, se ustavi večina od rubežev in izvršb. Z vašim premoženjem v tem času opravlja stečajni upravitelj, prepusti pa vam nujni delež.

V primeru osebnega stečaja gre vaše premoženje v stečajno maso. V tem času ste lahko zaposleni ali brezposelni. Prihodki in premoženje vaših bližnjih ne gredo v stečajno maso. Za osebni stečaj ne potrebujete nobenega premoženja. Z odpustom obveznosti se odpusti večina vaših dolgov, ki so nastali pred postopkom stečaja.

Navedli smo vam kar nekaj pomembnih informacij o osebnem stečaju. Te bi moral poznati prav vsak, saj se lahko še tako zagnanemu in uspešnemu človeku zgodi, da zaide v nepredvidene težave. V takšni situaciji pa je izjemnega pomena, da je človek seznanjen s tem, kako lahko hitro in učinkovito ukrepa. Prav tako je dobro, da ve, na koga se v primeru osebnega stečaja lahko obrne in ga prosi za dodatno pomoč.

Deli prispevek

Avtor

Comments are closed.