Reference na področju obdelave kovin: kako pomembne so?

0

Na vseh področjih so reference velikega pomena za pridobivanje novih strank in njihovega zaupanja, je pa do teh seveda težko priti. Ko si še neuveljavljen in te nihče ne pozna, tudi referenc ni na pretek. Zato pa s skromnostjo in zavzetim delom počasi pridejo tudi te.

Dobre reference pomenijo, da je neko podjetje že nekaj časa na trgu in je pri svojem delu uspešno. Postavite se v kožo naročnika. Boste naročili storitev pri podjetju, ki se težko pohvali s kakšnim že opravljenim projektom, ali pa boste izdelavo raje prepustili nekomu, čigar seznam uglednih referenc vzbuja zaupanje?

Vrednost referenc na najzahtevnejših področjih

Čeprav ne želimo zmanjševati pomena določenemu področju, pa je potrebno priznati, da je na nekaterih precej lažje nabrati reference kot na drugih. Eno tistih bolj zahtevnih področij je zagotovo obdelava kovin. Po eni strani zato, ker gre za dejavnost, ki je sama po sebi zahtevna, a tudi zato, ker mora biti resno podjetje za obdelavo kovin strojno in kadrovsko močno podprto.

Naprava za laserski razrez kovin

Visoka začetna investicija v napravo za laserski razrez kovin.

Ob precej dragi mehanizaciji so tu torej še ustrezno izobraženi kadri, pridobitev zahtevanih certifikatov in vzdrževanje najvišjega možnega nivoja dela. To pa je seveda mogoče zgolj v primeru, da se v podjetju vlaga v tehnološki napredek, v kadre, njihovo izobraževanje in nenazadnje v marketing.

Različne vrste obdelave kovin

Če želi podjetje, ki se ukvarja z obdelavo kovin, pridobiti veliko referenc, mora biti pri svojem delu precej raznovrstno. To pomeni, da navadno ni dovolj zgolj ukrivljanje pločevine, pač pa je k temu potrebno dodati še razrez, varjenje, kovinske konstrukcije in drugo.

Prav tako je zelo pomembno, na kakšen način se storitev izvaja. Gre za starejše stroje ali najmodernejšo strojno opremo: laserski rezalniki, robotsko varjenje itd. Naprednejša strojna oprema namreč poskrbi za hitrejšo, kvalitetnejšo proizvodnjo, manjše stroške in manjši vpliv na okolje, kar pa na koncu prinaša tudi nižjo ceno za naročnika.

Domače in tuje reference

Če je še nekako pričakovano, da se na domačem področju pridobi nekaj referenc, ki pričajo o kvaliteti dela podjetja, pa tuje reference k temu dodajo še češnjo na vrh torte dosedanje uspešne poti. Sploh pri obdelavi kovin se je potrebno zavedati, da to pomeni velike dodatne napore.

Ustrezno certificiranje, konkuriranje večjim tujim trgom, marketinški pristop in komunikacija, ki po večini poteka po zahtevni tehnični plati. Verjetno bi na tem mestu lahko omenili slovensko podjetje Kovinc d.o.o., ki je zares dober primer vsega, kar smo doslej zapisali.

Komu uspe nabrati najboljše reference?

Zagotovo podjetjem, ki se zavedajo, da je potrebno biti pri svojem delu fleksibilen, imeti za seboj kopico izkušenj in jim je kakovost na prvem mestu.

Naročniki na področju obdelave kovin pričakujejo:

  • izdelavo v predvidenem roku,
  • izdelke brez napak (vodenje evidence, pregled in ocena),
  • kakovost in ustreznost vsem zahtevanim predpisom,
  • prilagodljivost,
  • dobro ceno.

Ko pri določenem podjetju iz kovinsko predelovalne industrije opazite cel nabor domačih in tujih referenc, ste lahko prepričani, da ste se znašli na pravem mestu.

Deli prispevek

Avtor

Comments are closed.